Kontakt

EMCK Kontaktpersoner

Calle Mench
Ordförande
070-6814933
callemench@msn.com
Jan Hermansson
Jan Hermansson
Kassör
0431-22329
hermansson.ja@telia.com
Therese Eriksson
Therese Eriksson
Sekreterare
0431-431804
theake70@hotmail.com
Peter Velden
Peter Velden
Ledamot
0723-299595
japeve@live.se
Torsten Vivesson
Torsten Vivesson
Ledamot

torsten.vivesson@finja.se