Sommarkörningar

2018 års körkalender kommer i feruari

Tack för denna sommaren med alla trevliga körningar.  Vi träffas i lokalen onsdagar från 18:00 och fredagar kl 13:00 på Nisses kondiktori.